Komplett kontrollrom

For å sikre best mulig utbytte av produktene, er det viktig å ha et kontrollrom med optimal drift.

Havida tilbyr tekniske monteringstjenester av monitorer brukt i industrien. Disse garanterer god overvåking uten missfarging og innbrenning. Monteringstjenestene kommer i standard-løsninger eller skreddersydd komplett opprigg inkludert bistand med drift av kontrollromsløsninger.