Vi er Havida

65 grader nord, tett på havet og i midten av Norge, ligger Havidas trygge havn. Med drømmer, håp og høye ambisjoner ble en liten garasjebedrift i Brønnøysund starten på et helblått eventyr.

Havida skaper fremtidens løsninger for verdens mest bærekraftige matproduksjon: Havbruk. Produktene er utviklet i samarbeid med, og på den blå næringens egne premisser.

Nøkkelen til et godt sluttprodukt ligger i forståelse av bruken. Derfor er våre produkter skapt, testet og godkjent av røktere ute på merdene.

Med solid, bred og variert kompetanse, har Havida spesialisert seg og i flere fagfelt, – alt sentrert inn mot havbruksnæringen. For å utvikle og produsere fremtidens havbruks-teknologi, trengs høy og relevant kompetanse lokalt.

All produksjon, levering og montering gjøres av Havidas egne fagfolk. Dette garanterer kvalitet i alle ledd av prosessen, og er en stor trygghet for våre kunder.

Havida – Your partner in blue tech.